Ministranci

W sobotę 15.10.br. odbędą się spotkania dla ministrantów:
- o godz. 10:00 ministranci ze szkoły gimnazjalnej,
- o godz. 11:00 ministranci ze szkoły podstawowej.
Zapraszam,
ks. Tomasz Maintok