KIK

Klub Inteligencji Katolickiej jest stowarzyszeniem chrześcijan, którzy pragną budować solidarność dla dobra wspólnego. Misją Klubu Inteligencji Katolickiej jest to aby otrzymane talenty rozwijać, posiadane umiejętności doskonalić, zdobywaną wiedzę poszerzać, a wszystkim dzielić się z innymi, służąc w ten sposób dobru wspólnemu. KIK stara się tworzyć środowisko ożywione duchem wspólnoty i klimatem dialogu, dąży do pogłębiania wiary.

Od 1991 roku istnieje KIK w Zdzieszowicach przy parafii św. Antoniego. Organizuje spotkania  z ciekawymi ludźmi, pracownikami nauki, ludźmi kultury – malarzami, rzeźbiarzami,  organizuje wystawy w auli domu katechetycznego. Dwa razy w roku są organizowane Dni Skupienia i wycieczki poznawcze. Klub Inteligencji Katolickiej w Zdzieszowicach sowimi funduszami wspomógł dzieci z Ukrainy, szpital dla niepełnosprawnych umysłowo w Swatowie, niedaleko Donbasu (zbiórka darów i zawiezienie ich do Katowic), cmentarz w Zdzieszowicach (z naszych funduszy) w czasie zbiórki na ogrodzenie.

Przewodniczącą Klubu Inteligencji Katolickiej w Zdzieszowicach jest Ingrid Pawliczek-Pudełko