Pokuta

Warunki dobrej spowiedzi:
- Rachunek sumienia
- Żal za grzechy
- Mocne postanowienie poprawy
- Szczera spowiedź
- Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu.

Do Sakramentu Pokuty można przystapić:

  • od poniedziałku do soboty 30 min. przed każdą Mszą św.,
  • w środy i soboty od godz. 17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

97