Róże Różańcowe

Według relacji pani Marty Bednarek róże różańcowe zapoczątkował w naszej parafii ks. Proboszcz Alfons Kuska. Impulsem do odnowienia Róż Różańcowych w Zdzieszowicach był napisany przez Papieża Jana Pawła II list apostolski "Rosarium Virginis Mariae" z 16 października 2002 roku. W owym liście Ojciec Święty między innymi przypomniał teologię różańca świętego, podkreślając, że jest to modlitwa chrystocenryczna. Tym listem ogłosił Rok Różańca świętego (16.10.2002r. - 16.10.2003r.) i wprowadził czwartą cześć różańca świętego - tajemnice światła

 Róża

.