SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W ZDZIESZOWICACH ZA ROK 2017

Rok 2017 rozpoczął 26-lecie działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Zdzieszowicach przy parafii kościoła pw. Św. Antoniego.

Przez wszystkie lata swojej pracy stowarzyszenie- będące stowarzyszeniem użyteczności publicznej- nie odstąpiło od swojego wieloletniego programu. Poszerzyło jedynie tematykę spotkań i wyjazdów- pielgrzymek. Posiada swój statut, ma prawo dysponowania funduszami uzyskanymi w programie 1% dla stowarzyszeń użyteczności publicznej. Gromadzi wokół siebie ludzi zaangażowanych także w innych organizacjach, zaprasza na spotkania prelegentów z różnych środowisk katolickich i społecznych oraz parafian zainteresowanych prezentowaną tematyką.

Poprzednie roczne  sprawozdania upublicznione na stronie internetowej parafii pw. św.Antoniego i św. ojca Pio w Zdzieszowicach zapoznały parafian bliżej z charakterem naszej pracy.

Ze względu na śmierć naszego członka zarządu Józefa Osmana jego miejsce zajęła pani Teresa Wieczorek,

Opiekunem duchowym jest ks. mgr Marian Saska

Prezesem – Ingrid Pawliczek-Pudełko

Członkami zarządu: Krystyna Majchrzak, Teresa Wieczorek i Henryk-Pudełko skarbnik

Ingrid Pawliczek-Pudełko i Henryk Pudełko wchodzą w skład Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu.

                                                          

Poniższy wykaz spotkań został każdorazowo podany do publicznej wiadomości w 2017 roku

                       

Styczeń- 25.01.2017

Roczne sprawozdanie z działalności KIK za rok 2016.

Zapoznanie się z artykułem Tomasza Zimocha pt: „Ojciec Ziółek na Syberii” o misjach naszych księży w Rosji. Pasjonująca lektura o autentycznej pasji polskiego księdza prowadzona w duchu niesienia pomocy katolikom na Syberii.

Luty- 01.02.2017

Dnia17.02.2017

Spotkanie z panem Sebastianem Malkuszem, teologiem, zdzieszowiczaninem.

Temat: Wprowadzenie do Starego Testamentu- najnowsze przekłady z języków oryginalnych

Podsumowanie: Spotkanie z młodym prelegentem cieszyło się wielkim zainteresowaniem a treść tematu przekazana została przez prelegenta w bardzo ciekawej formie, która zachwyciła obecnych.

Dnia 26.02.2017

Przekazaliśmy protokolarnie dwa wózki inwalidzkie dla misjonarza z Tych przebywającego gościnnie w Zdzieszowicach. Wózki przekazane zostały z Niemieckiej Wspólnoty Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym, którego prezydentem jest Józef Pawliczek we Freiburgu. Wspólnota otrzymała kserokopię protokołu przekazania darów zatwierdzoną przez naszego ks. Proboszcza.

Marzec- Dnia 15.03.2017

Dzień Skupienia na Górze Św. Anny

Prowadził o. Ambroży- proboszcz parafii

Temat: Rozważania wielkopostne

Dzień Skupienia gromadzi przeważnie wszystkich członków klubu na spotkanie jako przygotowanie do przeżywania okresu Wielkiego Postu i Wielkiej Nocy.

Msza święta, homilia, Droga Krzyżowa –to części składowe  Dnia Skupienia.

Dnia 29.03.2017 roku

Temat: Społeczna działalność księdza Jana Kaczkowskiego

Prelegent: pani Klara Kwoczała

Zmarły bardzo młodo ksiądz Jan Kaczkowski wzbudza podziw swoją pracą społeczną w imię Boga prowadzoną do ostatniej chwili swojego życia. „Miłosierdzie ”to ostatnie słowo wypowiedziane przed swoją agonią ksiądz Kaczkowski.

Kwiecień- Dnia 11.04.2017

Udział w pogrzebie zmarłego członka klubu-Józefa Osmana

Dnia 14.04.2017 – indywidualny udział w kalwaryjskich wielkopiątkowych obchodach na Górze świętej Anny

Dnia 19.04.2017

Wspomnienie po zmarłym członku KIK Zdzieszowice Józefie Osman.

Korzystanie z gościnności ks. mgr Mariana Saski – spotkanie na plebani.

Nostalgiczne spotkanie z udziałem ks. Proboszcza poświęcone w całości Zmarłemu.

Maj- Dnia 10.05.2017

Kościół Oblatów pw. św. Eugeniusza de Mazenod w Kędzierzynie- Koźlu

Udział w nabożeństwie majowym i w mszy świętej. Spotkanie z proboszczem Mieczysławem Hałaszko

Temat : Misyjna praca księży oblatów

Dnia 29.05.2017

Siostra Annuntjata z klaszoru Sióstr Służebniczekw Lesnicy na wykładzie.

Temat:  Klasztory żeńskie w Polsce i 100 lat Objawień Fatimskich

Świetnie i z pasją przygotowana prelekcja audiomedialna.

Czerwiec- Dnia 22.06.2017

Rudy Raciborskie- wystawa ikon zorganizowana przez Stowarzyszenie Piszących Ikony w Krakowie  z udziałem piszącej ikony pani Jolanty Bohdan ze Zdzieszowic

Sośnicowice- spotkanie z ks. Marcinem Gajdą , proboszczem parafii pw. Świętego Jakuba

Udział w nabożeństwie wieczornym i we mszy świętej oraz trzecie już gościnne spotkanie z proboszczem ks. Marcinem Gajdą. Ksiądz Gajda  włożył wielki trud w renowację kościoła w Sośnicowicach a przede wszystkim integruje miejscową społeczność. Jest otwarty na problemy młodzieży. Pokazał przygotowaną dla pielgrzymów salę, jest autorem kilku publikacji.

Dnia 29.06.2017

Temat : Stary i Nowy Testament- porównanie , część II

Prelegent : Ks. dr Antoni Pietrzyk, kapelan klasztoru Sióstr Służebniczek w Leśnicy

Temat bardzo zaciekawił sluchaczy

Sierpień- Dnia 5.08.2017

Pielgrzynka  na trasie: Łącznik-Korfantów- Nysa- Sulisław

Przewodniczył : ks. Marian Saska

Środek transportu: Bus firmy Foltrans z Gogolina

Pielgrzymi jeszcze raz mogli się przekonać, że aby doświadczyć duchowe przeżycie nie trzeba daleko wyjeżdżać.

Łącznik- kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii  Panny z 1718 roku zbudowany w stylu neobarokowym .

Niezapomniane spotkanie w sadzie proboszczowskim ze śląskim poetą i etnografem współpracującym od wielu lat z Uniwersytetem Opolskim księdzem emerytem Manfredem Słaboniem, który dokładnie zna etnografię, fonetykę i dialektologię, historię Śląska i jej wpływów językowych, związanych z osadnictwem czeskim i niemieckim,  na gwarę śląską.

Korfantów- kościół św. Trójcy wybudowany na wzgórzu pod koniec XIII. Wieku. Obecnie po przebudowie w stylu barokowym z przepięknym prezbiterium. W kościele wisi także rzeźba zdzieszowickiego rzeźbiarza Artura Szulwica, który dnia 13 lutego 2018 roku otrzymał statuetkę „ Zasłużony dla miasta Zdzieszowice”.

Nysa- Muzeum Regionalne ze wspaniałymi zbiorami. Zwiedzanie z przewodnikiem. Zobaczyć można wykopaliska, dzieła sztuki, wyposażenie wnętrz, cenne obrazy i rzeźby sakralne.

Sulislaw- pałac z XIX. Wieku obecnie po rewitalizacji przeprowadzonej pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Centrum Medycyny Ajuwerdyjskiej i Jogi.

Podsumowanie: Pierwsza pielgrzymka z naszym nowym księdzem proboszczem bardzo udana tak pod względem duchowym jak i krajoznawczym.

Wrzesień- dnia 01-03.09.2017

Wyjazd grupy formacyjnej do Nowego Gierałtowa

Codzienny udział w mszy św. w Nowym Gierałtowie i spotkanie z ks. Maciejem Oliwą proboszczem\Zwiedzanie Jaskini Niedźwiedzia  oraz zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego w ramach poznania ludzi z pasją.

Codzienne wieczorne dokształcanie się, dyskusja

Dnia 27.09.2017

Rola szafarza i jego posługa dla wiernych – prowadził szafarz kościoła pw. św. Błażeja w Januszkowicach pan Grzegorz Ralko

Czytanie: Tajemnice Czarnej Madonny

Artykuł Magdaleny Łanuszki – bardzo ciekawy artykuł o losach Czarnej Madonny i związanej z obrazem legendzie.

Październik- Dnia 08.10.2017

Dzień Papieski- udział w spotkaniu członków Klubów Inteligencji  Katolickiej Diecezji Opolskiej na Górze Świętej Anny – rozpoczęcie roku formacyjnego.

 Dnia 16.10.2017

Spotkanie z o. Marianem , franciszkaninem z klasztoru franciszkańskiego z Głogówka

Ksiądz przyjechał z grupą zaangażowanych w jego pracę duszpasterską pań.

Multimedialne spotkanie przy wyjątkowo wypełnionej sali katechetycznej.

Listopad- Dnia 28.11.2017

Modlitwa- osobista rozmowa z Bogiem

Przygotowali : Eżbieta Krupop, Ingrid Pawliczek-Pudełko

Część audiowizualną – Henryk Pudełko

1.Modlitwa chrześcijan         

  1. Prawosławie – modlitwy codzienne, w czasie mszy i okolicznościowe 
  2. Luteranie- znaczenie modlitwy ekumenicznej w świdnickim Kościele Pokoju

Grudzień-Dnia 11.12.2017

Dzień Skupienia na Górze Św. Anny p.t Tzw. „paradoksy” zawarte w moralnym nauczaniu Chrystusa (Refleksja oparta o wybrane teksty Nowego Testamentu).

Prowadzący: OFM dr o. Zachariasz, franciszkanin

Dnia 20.12.2017

Spotkanie adwentowe przy kawie i ciastkach.

Wspólne śpiewanie kolęd

                       

                                               Zestawienie spotkań 2017

Prelekcje                    Ks. dr Antoni Pietrzyk

                                    OFM. Ambroży

                                    OFM dr Zachariasz

  1. Manfred Słaboń

                                    teolog / obecnie już po  obronie pracy doktorskiej/ Sebastian Malkusz

                                    OFM Marian, franciszkanin z Głogówka                            

                                    siostra Annuntiata

Wyjazdy i spotkania:           Rudy Raciborskie

                                    Sośnicowice-              ks. Marcin Gajda

                                    Kędzierzyn-Koźle      ks. oblat Mieczysław Hałaszko                    

                                    Pielgrzymka               ks. Manfred Słaboń

                                    Góra św. Anny           - Dzień Papieski

                                    Nowy Gierałtów         trzydniowy pobyt i spotkanie z ks. Maciejem

                                                                       Oliwą

Dzień Skupienia        Wielkopostny Dzień Skupienia na Górze św. Anny

                                                                       OFM Ambroży

                                    Adwentowy Dzień Skupienia

                                                                       OFM. Zachariasz

Klub Inteligencji Katolickiej dziękuje księdzu Proboszczowi opiekunowi duchownemu za wykazanie zainteresowania naszą działalnością pomimo nawału pracy duszpasterskiej oraz  wszystkim uczestniczącym w prelekcjach Gościom między innymi członkom Wspólnoty Franciszkańskiej w Zdzieszowicach.

Wyjątkowo zaangażowała się  w roku 2017 w działalność klubu część członków będąca również naszymi ofiarowcami.

Podkreśla się, że spotkania organizowane przez nasz klub są zawsze otwarte.

                                                                       Ingrid Pawliczek-Pudełko 

Spotkanie informacyjne Domowego Kościoła

W poniedziałek 12.06 o godzinie 18.30 w ochronce Sióstr Służebniczek NMP odbędzie się spotkanie informacyjne dla małżeństw zainteresowanych formacją w ramach Domowego Kościoła. Czym jest Domowy Kościół? Jest to gałąź Ruchu Światło-Życie, czyli popularnie zwanej Oazy, skierowana do małżeństw i rodzin. Jak już wielokrotnie Ksiądz Proboszcz wspominał, rodziny są fundamentem wspólnoty parafialnej i ogólnie społeczeństwa. Warto zadbać o regularną formację własnej rodziny i jej wzrost w wierze. Program formacji DK jest dopasowany do specyfiki życia rodzinnego, nie nadwyręża zbytnio naszego czasu, ale wprowadza wartośćiowe treści i wzrost w wierze małżonkom i przy okazji wspomaga nasze dzieci. Więcej informacji o Domowym Kościele, czy też Ruchu Światło-Życie można znaleźć na oficjalnej ogólnopolskiej stronie tej gałęzi Oazy. Link

VI Diecezjalne Święto Rodziny

W poniedziałek, 01.05.2017, w Jemielnicy, pod patronatem bpa Andrzeja Czai oraz Wójta gminy Jemielnica, odbędzie się coroczne Diecezjalne Święto Rodziny oraz Jarmark Cysterski. Zapraszamy wszystkich serdecznie, warto ten wolny czas spędzić w rodzinnym gronie, na świeżym powietrzu :) Szczegóły na plakacie po przejściu do artykułu.