Chrzest

Podstawowe informacje dla rodziców i chrzestnych dotyczące Chrztu w naszej parafii:

1. Chrzest należy zgłosić najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanych terminem.

2. Przed pójściem do kancelarii należy wypełnić formularz, który dostępny jest na naszej stronie internetowej.

3. Chrzestnymi mogą być tylko wierzący i praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 lat, byli bierzmowani i nie żyją w niesakramentalnych związkach małżeńskich. Z kancelarii parafii w której mieszkają, winni przedstawić zaświadczenie zezwalające im na bycie chrzestnym oraz potwierdzenie przystąpienia do spowiedzi św.

4. Jeżeli chrzest dziecka odbywa się w innej parafii niż ta, w której dziecko mieszka, to z parafii zamieszkania należy dostarczyć pozwolenie na chrzest poza własną parafią.

5. Nauki przedchrzcielne odbywają się w sobotę przed pierwszą niedzielą miesiąca godz. 16:00.

6. Rodzice kupują we własnym zakresie świecę do chrztu i białą szatę.