Dzieci Maryi

 

 

Historia Dzieci Maryi 

Stowarzyszenie tzw. Dzieci Maryi obejmuje młode dziewczęta , które chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Powstało ono pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w 1830r, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Zostało zatwierdzone przez papieża Piusa IX dnia 20 czerwca 1847 roku. Jest ono zarejestrowane w Papieskiej Radzie Świeckich. Dzieci Maryi biorą udział w organizowaniu i obchodach różnych świąt i uroczystości. Swoje święto obchodzą 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Celem w życiu każdej Marianki powinien być czynny udział w spotkaniach Dzieci Maryi, życie w łączności z Bogiem i częsta rozmowa z Nim. Od 1998 roku duszpasterzem diecezjalnym Dzieci Maryi był ks. Tadeusz Muc. Jego zasługą jest reaktywowanie pielgrzymek na Górę św. Anny i organizowanie wakacyjnych rekolekcji. Od 2008 roku diecezjalnych duszpasterzem Dzieci Maryi jest ks. Mariusz Sobek.

Znakiem rozpoznawczym Marianek jest medalik przedstawiający z jednej strony wizerunek Matki Boskiej, a z drugiej literę "M" z przewleczoną belką poprzeczną, podtrzymującą krzyż oraz dwa serca.

pobrane.jpg

 Wyjaśnienie kolorów wstążeczek na których dzieci Maryi noszą medaliki:

Kolor żółty – oznacza, że dziewczyna jest już w gronie Dzieci Maryi, jednak na okres jednego roku próbnego. Jeżeli wytrwa w swym postanowieniu służenia Maryi okres próbny się kończy i dziewczyna przechodzi dalej w hierarchii.

Kolor różowy – są to dziewczyny, które są już od ponad roku Mariankami.

Kolor zielony – są to dziewczyny, które wytrwały juz wiele lat w posłudze. Duża część z nich z nich ma już poważniejsze obowiązki wobec wspólnoty.

Kolor niebieski – są to dziewczyny ze szkół ponadpodstawowych  (technikum, liceum studia) oraz dziewczyny pracujące. Mają za zadanie czuwanie nad wspólnotą, biorą odpowiedzialność za grupę, posiadają dużą wiedzę na temat Maryi.

Kolor biały - są to kobiety, które wytrwały w służbie Maryi przy sztandarze do dnia swego ślubu. Kobiety te już nie uczestniczą w życiu wspólnoty mariańskiej, swoją służbę zakończyły wraz z przysięgą małżeńską. Medalik z białą wstążką jest dawany symbolicznie, jako wdzięczność za uczestnictwo we wspólnocie i służbie Maryi, jak również wskazówką do dalszego życia, w którym należy brać za przykład wzorową postawę Maryi w życiu rodzinnym.

Do Marianek w naszej parafii należą :

- Wieczorek Michaela

- Wojwódzka Malwina

- Sajdych Katarzyna 

- Sajdych Agnieszka 

- Rosół Oliwia

- Przeździnk Michaela

- Przeździnk Andżelika 

- Kawalec Laura 

-Kwoczała Marta 

- Domaradzka Justyna 

- Wieczorek Adrianna 

- Schlensag Antonina 

- Pawelec Alicjia 

- Królikowska Patrycja 

- Kaczyńska Julia 

- Jasińska Zuzanna 

- Fusik Aleksandra 

- Dambiec Magdalena 

- Cesarz Julia 

 

 

-