Roczki

Roczki, czyli świętowanie rocznicy przyjęcia sakramentu Chrztu św. przez dziecko, sprawowany jest w ostatnią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 9:30.
Inne terminy ustala się indywidualnie w kancelarii.
Prosimy o zgłoszenie dziecka najpóźniej 1 tydzień przed planowanym Roczkiem.