Ministranci

W naszej parafii wyróżnia się kilka zasadniczych stopni w posłudze ministranta a są to :

Kandydat- może być nim chłopiec, który uczęszcza do szkoły podstawowej. Kandydat w tej posłudze przygotowuje się do pełnienia świętych czynności ministranta.

Ministrant - może być nim chłopiec, który ukończył okres przygotowania do służby i otrzymał błogosławieństwo włączające go do grona ministrantów. Czas formacji młodszego ministranta zaczyna się z chwilą włączenia go do grona.

Lektor – w trakcie swojego kursu przygotowawczego poznaje dokładnie Pismo Święte, które później odczytuje w zgromadzeniu liturgicznym podczas sprawowanych obrzędów, szczególnie we Mszy św. Lektor troszczy się o przygotowanie Liturgii Słowa.

Ceremoniarz - jest to najwyższy stopień w formacji liturgicznej, który uzyskuje się po skończeniu diecezjalnego kursu. Ceremoniarz odpowiedzialny jest za całościowe przygotowanie liturgii, przeprowadzenie prób, czuwa nad właściwym przebiegiem i porządkiem obrzędów, dba o wyznaczenie funkcji.