Małżeństwo

Wskazania dla narzeczonych chcących zawrzeć sakramentalny związek małżeński

Nauki przedmałżeńskie
Małżeństwo to wielka decyzja. Mogą się na nią odważyć ci, którzy mają wielką wiarę. Trzeba więc zapytać siebie o to czy wierzę, czy zachowuję wiarę, czy ją rozwijam i jestem w społeczności wierzących czyli w Kościele. Najważniejsze zaś pytanie brzmi: Dlaczego chcę zawrzeć ślub w Kościele (i nie chodzi tutaj o świątynię ale właśnie o wspólnotę). Gdzie szukać odpowiedzi na te pytania? Z pomocą przychodzą dobrze przeżyte nauki przedślubne.

W Zdzieszowicach i naszej diecezji jest kilka możliwości:
1. Nauki przedmałżeńskie w Domu Katechetycznym w formie czterech spotkań. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w zakładce Nauki przedmałżeńskie, pod numerem tel. 663 866 177 lub nauki.zdzieszowice@gmail.com.
2. Wieczory dla zakochanych oraz Rekolekcje dla narzeczonych to programy przygotowujące do sakramentu małżeństwa. W obu programach podstawową metodą jest praca własna narzeczonych. Inspirują do niej wprowadzenia i świadectwa małżeństw oraz kapłanów – animatorów Spotkań Małżeńskich. Więcej szczegółów i terminy na: www.spotkaniamalzenskie.opole.pl/wieczory-dla-zakochanych 
3. Weekendowe kursy dla narzeczonych w ośrodku diecezjalnym w Raciborzu Miedoni lub w Nysie - szczegóły na : www.miedonia.pl i www.ddf.nysa.pl w zakładce "Kursy dla narzeczonych"

Nauki przedmałżeńskie prowadzone są także przy innych parafiach.
Zgłoszenie ślubu
Narzeczeni chcący zawrzeć związek małżeński powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej ok. 3 miesiące przed terminem ślubu i przedstawić następujące dokumenty:
1. metrykę chrztu, w której odnotowany będzie sakrament bierzmowania. Metryka nie może być starsza niż 6 miesięcy;
2. dowód osobisty;
3. świadectwo lub dyplom ukończenia nauki religii w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej (średniej lub zawodowej),
4. jeżeli narzeczeni nie zawarli jeszcze ślubu cywilnego i chcą zawrzeć tzw. "ślub konkordatowy", to należy przedstawić wystawione przez Urząd Stanu Cywilnego zaświadczenie o braku okoliczności wyłączajacych zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od momentu wydania;
5. należy podać imiona (obydwa) i nazwiska oraz adresy zamieszkania świadków ślubu, którzy powinni być pełnoletni;
6. miejsce i termin zapowiedzi przedślubnych ustalane są w czasie spisywania protokołu przedślubnego;
7. jeżeli narzeczeni zakończyli już nauki przedmałżeńskie to powinni przedstawić zaświadczenie o ich zakończeniu, w innym przypadku należy dostarczyć ten dokument do kancelarii parafii najpóźniej miesiąc przed ślubem;
8. na spisanie protokołu przedślubnego warto wcześniej umówić się telefonicznie dzwoniąc do naszej kancelarii w godzinach jej urzędowania.

Sakrament pokuty
W czasie bezpośredniego przygotowania do małżeństwa narzeczeni powinni dwukrotnie przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Podczas spisywania protokołu przedmałżeńskiego narzeczeni otrzymują kartkę, którą kapłan podpisuje po spowiedzi. Przystępując do spowiedzi należy powiedzieć spowiednikowi, że jest to spowiedź przedślubna. Ponieważ sakrament małżeństwa jest ważnym, przełomowym życiowym krokiem jedną ze spowiedzi przedślubnych można potraktować jako spowiedź generalną, czyli z całego życia. Spowiedź ta nie powinna być tylko formalnością niezbędną do podpisania odpowiedniej kartki, a jej głębokie przeżycie przygotowuje do duchowego wydarzenia jakim jest sakrament małżeństwa. Narzeczeni mogą pomóc sobie w rachunku sumienia. Należy stanąć przed Bogiem i sobą samym w prawdzie i wyznać szczerze i z żalem wszystkie grzechy, aby On je wszystkie wybaczył. Także gości weselnych, szczególnie rodziców, chrzestnych, rodzeństwo i świadków warto zachęcić do spowiedzi i przyjęcia komunii świętej podczas uroczystości weselnej.

W dniu ślubu
W dniu ślubu narzeczeni powinni poprosić swych rodziców o błogosławieństwo.
Na 15 minut przed ślubem narzeczeni powinni zgłosić się wraz ze świadkami w zakrystii aby złożyć podpisy i dopełnić formalności. Świadkowie ślubu powinni mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dowód tożsamości. Narzeczeni powinni też przynieść obrączki ślubne i kartki z potwierdzeniem spowiedzi.