Parafialna Rada Ekonomiczna

Sekcja ekonomiczno-gospodarcza Rady Parafialnej posiada kompetencje Parafialnej Rady Ekonomicznej (por. KRK,kan. 537). Sekcja powinna składać się przynajmniej z trech członków. Członkowie sekcji świadczą pomoc proboszczowi w administrowaniu dobrami parafialnymi z zachowaniem przepisów prawa powszechnego (por. KPK, kan. 532 oraz 1281-1288).

Członkowie Rady Ekonomicznej z nominacji proboszcza:

  1. Irena kotula - ekspert ds. budownictwa
  2. brygida zimerman - ekonomistka
  3. kinga Masajada - radca prawny
  4. robert kwoczała - urzędnik administracyjny 

Członek Rady z nominacji Rady Parafialnej:

  1. Jerzy Łukaszyński