Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego

Rodzinę Świecką " Bł. Edmunda Bojanowskiego " założono w naszej parafii 13.06.2002 roku. Była to dokładnie III-rocznica Beatyfikacji Ojca Założyciela w Domu Prowincjalnym w Leśnicy. Grupą tą na początku opiekowała się S.M. - Salwatora a w skład rodziny od pierwszych dni wchodziło 12 osób a byli to :

- Irena Bober
- Irena Franczak
- Zofia Chwat
- Wanda Lebok
- Maria Mrozek
- Małgorzata Marek
- Ederztranda Rosa
- Maria Skora
- Anna Schweda
- Henryk Schweda
- Krzyszfof Schady
- Weronika Wiktor

Głównym celem działalności Rodziny Bł. Edmunda jest pomoc ludziom potrzebującym także wspomagają Księży, Siostry Zakonne, Misjonarzy w swoich działaniach ewangelizacyjnych . Zgromadzenie to pomaga także dzieciom, ludziom samotnym, chorym i starszym a także rodzinom potrzebującym. Rodzina Bł. Edmunda uczestniczy w życiu parafii poprzez organizacje pielgrzymek, prowadzenie nabożeństw czy rekolekcji. Aktualnie w działalność Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego zaangażowanych jest 24 osoby.
Zarząd wspólnoty Stowarzyszenia Bł. Edmunda Bojanowskiego w naszej parafii:

Barbara Piwowar - Przewodnicząca
Irena Sobala - Zastępca
Alicja Frączek - Sekretarz
Beata Kołodziej - Skarbnik

Pozostali członkowie wspólnoty to:


- Chwat Zofia
- Deszka Adelajda
- Franczak Irena
- Gudaniec Marianna
- Korzeniewska Krystyna
- Kuder Maria
- Lebok Wanda
- Miler Bożena
- Mościska Stanisława
- Mrozek Maria
- Pawicz Elżbieta
- Piwowar Barbara
- Piwowar Kazimierz
- Prochota-Tacka Gabriela
- Schweda Henryk
- Skora Maria
- Stępka Danuta
- Szymanowska Alicja
-Zielińska Genowefa
- Wancke Gabriela
- Wiktor Weronika

Asystentka Generalna Stowarzyszenia Rodzina Bł. Edmunda:
- S.M. Patrycja Grodzieńska
Asystenka Regionalna Stowarzyszenia Rodzina Bł. Edmunda:
- S.M. Amanta Ekert
Asystentka wspólnoty Stowarzyszenia Rodzina Bł. Edmunda w naszej parafii:
- S.M. Fides Piekorz