Powstanie

Parafia powstała 1 VI 1922 r. wyodrębniona z parafii Leśnica.