Modlitwa Błogosławieństwa Pokarmów

9a Błogosławieństwo pokarmów w domu word 1 19a Błogosławieństwo pokarmów w domu word 1 29a Błogosławieństwo pokarmów w domu word 1 38b Żal doskonały 1 pdf DOKUMENT DO EDYCJI 4